Abyss Investigations

Reeds 20 jaar dé
referentie in België

Privédetective voor particulieren in België

Onderzoek overspel, alimentatiefraude, bezoekrecht?

Wat kunnen wij doen als privédetective voor particulieren?

De vier voornaamste redenen om een privédetective in te schakelen zijn kwesties waar relaties, geld, kinderen of familie mee gemoeid zijn: overspel onderzoeken of de onvermogendheid van uw ex-partner nagaan in het kader van de alimentatieregeling bijvoorbeeld. Ook bij stalking, misbruik, burenruzies of andere problemen wordt beroep gedaan op een privédetective.

U vermoedt ontrouw…

De vaststelling van overspel tijdens het huwelijk is nog steeds een wettelijke mogelijkheid. 

Het is niet langer een strafbaar feit, maar een vaststelling van overspel met alle wettelijke middelen kan nog steeds dienen als bewijs voor de rechtbank.

Wij kunnen een onderzoek naar overspel doen en/of beledigend gedrag vaststellen. 

Een rechtsgeldige vaststelling van overspel gebeurt steeds in samenwerking met een advocaat, een deurwaarder, een slotenmaker en de politie.

U vermoedt alimentatiefraude…

Is er sprake van een nieuwe duurzame relatie, waardoor een vastgelegde regeling niet langer van toepassing is? 
Wij onderzoeken de voorwaarden voor het naleven van de alimentatieregeling en onderzoeken of er alimentatiefraude in het spel is.

ontrouw

U ondervindt problemen bij bezoekrecht …

Vraagt uw ex-partner de kinderen terwijl hij moet werken, op café of in de sportclub zit, zet hij de kinderen af bij zijn moeder of ondervindt u andere problemen bij bezoekrecht? 

Een volledig overzicht van onze diensten voor particulieren

 • Onderzoek overspel en ontrouw (i.s.m. deurwaarder)

 • Onderzoek alimentatiefraude

 • Ondersteuning in verzekeringsdossiers

 • Bemiddelen/geschillen burenruzies (moderator)

 • Bewijsmateriaal verzamelen m.b.t. vermogenstoestand, afpersingen, laster, verstoring nachtrust e.a.

 • Controle op tijdsbesteding: bij bezoekrecht, spijbelen, relatieproblemen, onbetrouwbare contacten of vrienden e.a.

 • Conflictbemiddeling

 • Drugsgebruik minderjarigen

 • Opsporingen van vermiste personen, verdwenen goederen, erfgenamen

 • Tracker onder wagen, maar enkel wanneer dit op een volledig wettelijke basis kan

 • Schaduwing, observatie en achtervolging van personen bij een vermoeden van stalking, diefstal, vandalisme of drugsgebruik, alsook voor moraliteitsonderzoeken, voorhuwelijksonderzoeken, vermeende schaduwing door anderen, georganiseerde solvabiliteit e.a.

Na onderzoek ontvangt u steeds een gedetailleerd eindrapport. Dit eindrapport is een rechtsgeldig verslag en kan voor de rechtbank gebruikt worden.

Wat kunnen wij niet voor u doen als privédetective?

Alles wat in strijd is met de wet of in strijd met de wet tot regeling van het beroep van privé-detectieve (19 juli 1991)
Bijvoorbeeld:

 • Opvragen van privacy-gevoelige informatie

 • Identificatie van een nummerplaat

 • Hacken van computers

 • Kraken van Facebook/Instagram/Tinder

 • Afluisteren van een telefoon

 • Gsm-nummer traceren

Contacteer ons vrijblijvend om uw persoonlijke zaak met ons te bespreken

Centraal informatienummer voor gans België: 0475 53 68 05
Wij spreken Nederlands, Frans, Engels en Duits!

Maak een afspraak

Opgericht in 1998 door Bert Willaert

Ministerie van Binnenlandse Zaken

Ministerie van Binnenlandse Zaken
Lic. Min. Bin. Zak. 14.1243.04

Erkenning van het beroepsgeheim

Erkenning van het beroepsgeheim

Privacy 100% gewaarborgd

Privacy 100% gewaarborgd